24, జనవరి 2024, బుధవారం

వేగరాజు వారి ఇంటి దీపం సోదరి చి.ల.సౌ మాధురి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 చి.ల.సౌ వేగరాజు మాధురి గారి 50 వ జన్మ దిన శుభకామనల పొత్తం

శ్రీ వేగరాజు శ్రీరాం గారి సతీమణి శ్రీమతి వేగరాజు మాధురిగారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.


20, జనవరి 2022, గురువారం

GODADEVI ANDALPASURAMULU|గోదాఆండాళ్పాశురములు తెలుగుసీసపద్యంలో,#GODAPASUR...

GODADEVI ANDALPASURAMULU|గోదాఆండాళ్పాశురములు తెలుగుసీసపద్యంలో,#GODAPASUR...

GODADEVI ANDALPASURAMULU|గోదాఆండాళ్పాశురములు తెలుగుసీసపద్యంలో,#GODAPASUR...